Ulike typer pakker

Det finnes 5 måter å sende pakker gjennom Posten på:

  • Norgespakken egenemballert - Pakk inn selv
  • Norgespakken postoppkrav - La Posten kreve inn betalingen for deg
  • Frankeringsmaskin - Maskin som frankerer bedriftens pakker automatisk
  • Pakker utenlands - Egne satser
  • Smartpost - Ferdig eske og frimerke i ulike størrelser

Du kan også sjekke status for pakken med Posten pakkesporing.


Norgespakken - Egenemballert

Posten dekker tap av Norgespakke for inntil 10 000 kr. Norgespakken kan sendes til hele landet. Bruker normalt 2-3 virkedager fra avsender til mottaker.


Oppdatert 06.01.2015


Norgespakken egenemballert Pris
0-10 kg 155,00
10-25 kg 263,00
25-35 kg 371,00
Uemballert sykkel 940,00
Spesialgods** 104,00
Pristillegg inn/ut Svalbard 208,00

**Med spesialgods menes pakker som er større enn 120 cm, og bredde/høyde 60 cm. Alle priser inkl. MVA. Status for pakken kan sjekkes med Postens pakkesporing.


Norgespakke - Postoppkrav

Posten dekker tap av pakker til verdier opptil 10 000 kr. Norgespakken tar vanligvis 2-3 virkedager før den når frem til mottaker.


Oppdatert 20.01.2015


Norgespakken Postoppkrav Pris Selvbetjening på nett
0-10 kg 237,00 202,00
10-25 kg 345,00 310,00
25-35 kg 453,00 418,00
Spesialgods** 104,00 -
Pristillegg inn/ut Svalbard 208,00 208,00

**Med spesialgods menes pakker som er større enn 120 cm, og bredde/høyde 60 cm. Alle priser inkl. MVA. Status for pakken kan sjekkes med Postens pakkesporing.

Pakker til utlandet

Det finnes to muligheter å sende pakker til utlandet på som privatperson: Sende ferdigemballert med porto, eller pakke selv.


Oppdatert 20.01.2015


Egenemballerte pakker Europa (unntatt Færøyene og Grønland) Verden
1 kg 297,00 325,00
2 kg 317,00 373,00
3 kg 337,00 421,00
4 kg 357,00 469,00
5 kg 377,00 517,00
6 kg 397,00 565,00
7 kg 417,00 613,00
8 kg 437,00 661,00
9 kg 457,00 709,00
10 kg 477,00 757,00
11 kg 497,00 805,00
12 kg 517,00 853,00
13 kg 537,00 901,00
14 kg 557,00 949,00
15 kg 577,00 997,00
16 kg 597,00 1045,00
17 kg 617,00 1093,00
18 kg 637,00 1141,00
19 kg 657,00 1189,00
20 kg 677,00 1237,00
Pristillegg Spesialgods** 104,00 104,00
Pristillegg Svalbard 208,00 208,00

Pristillegg Europa er 20 kr per kg, og pristillegg for pakker til verden er 48 kr per kg, utover de prisene som står i tabellen.

**Med spesialgods menes pakker som er større enn 120 cm, og bredde/høyde 60 cm. Maks. vekt er 20 kg. Pakker til utlandet er ikke MVA-pliktige.

Smartpost - Pakker - Portosatser

NB! Smartpost fases ut fra 1.1.2014, og selges ikke lenger gjennom Postens nettsider. Postkontorer og Post i Butikk selger konvolutter så lenge beholdningen rekker. Du kan derfor fortsette å bruke Smartpost, men det vil bli vanskeligere å få tak i.

Smartpost er standardiserte esker med frimerker. Man kan pakke så mye man vil inntil 35 kg, så lenge man holder seg innenfor eskens størrelse. Posten gir erstatning for tapte pakker med inntil 10 000 kr. Leveringstid er normalt 2-3 virkedager.

Oppdatert 04.01.2015


Typer Smartpost Størrelse Pris
Liten   32,0 x 23,5 x 4,5 cm 140,00
Medium 35,0 x 30,0 x 10,0 cm 170,00
Stor 47,0 x 26,0 x 18,0 cm 185,00
Ekstra stor 50,0 x 30,0 x 20,0 cm 210,00
Pristillegg inn/ut Svalbard   190,00

Alle priser inkl. MVA. Status for pakken kan sjekkes med Postens pakkesporing.

.
 
Design downloaded from free website templates.